การแข่งขันต่างๆ / วันแข่งขัน ปรับให้สอดคล้องตามสถานการณ์โควิด 19

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ปี 63 คณะวิทยาศาสตร์ มรภ.อุดรธานี
1)กิจกรรมการแข่งขันเป็นแบบออนไลน์ทั้งหมด สนใจสมัครแข่งขันไปที่เว็บไซต์ http://sci.udru.ac.th/newsci/
2)วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 63 จะพิธีทำบุญตักบาตร-มีการถวายเครื่องราชสักการะพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย ที่ห้องประชุม ชั้น 3 คณะวิทยาศาสตร์ สามพร้าว

Leave a Comment