กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ปี 63 คณะวิทยาศาสตร์ มรภ.อุดรธานี

1)กิจกรรมการแข่งขันเป็นแบบออนไลน์ทั้งหมด สนใจสมัครแข่งขันไปที่เว็บไซต์ http://sci.udru.ac.th/newsci/

2)วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 63 จะพิธีทำบุญตักบาตร-มีการถวายเครื่องราชสักการะพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย ที่ห้องประชุม ชั้น 3 คณะวิทยาศาสตร์ สามพร้าว

 

http://academic.udru.ac.th/science/scienceday2020/

ตารางการจัดกิจกรรม สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค
————————————————————————
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
กำหนดการจัดกิจกรรม
วันรับสมัคร :
ตั้งแต่ 1 ถึง 10 สิงหาคม 2563 ขยายเวลารับสมัคร
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2563
————————————————————————
วัน เวลาที่ประกวด/แข่งขัน :
มัธยมศึกษาตอนต้น 19 สิงหาคม 2563
เวลา 08.30-12.00 น.
————————————————————————
มัธยมศึกษาตอนปลาย 18 สิงหาคม 2563
เวลา 08.30-12.00 น.
————————————————————————
สถานที่แข่งขัน :
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet
(จะแจ้งลิงค์ในการแข่งขันอีกครั้ง)
————————————————————————
วัน เวลาประกาศผล :
มัธยมศึกษาตอนต้น 19 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น.
มัธยมศึกษาตอนปลาย 18 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น.
————————————————————————
http://academic.udru.ac.th/science/scienceday2020/

#สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค #ScienceWeekTH

TH/EN