กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 

1)กิจกรรมการแข่งขันเป็นแบบออนไลน์ทั้งหมด สนใจสมัครแข่งขันไปที่เว็บไซต์ http://sci.udru.ac.th/newsci/

2)วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 63 จะพิธีทำบุญตักบาตร-มีการถวายเครื่องราชสักการะพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย ที่ห้องประชุม ชั้น 3 คณะวิทยาศาสตร์ สามพร้าว

————————————————————————
ตารางการจัดกิจกรรม สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค
————————————————————————
✏️✏️มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี


🗓 กำหนดการจัดกิจกรรม 🗓

วันรับสมัคร :

ตั้งแต่ 1 ถึง 10 สิงหาคม 2563 ขยายเวลารับสมัคร

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2563
————————————————————————
วัน เวลาที่ประกวด/แข่งขัน :

มัธยมศึกษาตอนต้น 19 สิงหาคม 2563
เวลา 08.30-12.00 น.
————————————————————————
มัธยมศึกษาตอนปลาย 18 สิงหาคม 2563
เวลา 08.30-12.00 น.
————————————————————————
สถานที่แข่งขัน :

ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet
(จะแจ้งลิงค์ในการแข่งขันอีกครั้ง)
————————————————————————
วัน เวลาประกาศผล :

มัธยมศึกษาตอนต้น 19 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น.
มัธยมศึกษาตอนปลาย 18 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น.
————————————————————————

🌐 http://academic.udru.ac.th/science/scienceday2020/

#สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค  #ScienceWeekTH