ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563(สามพร้าว)

วันไหว้ครู มรภ.อุดรธานี ที่สามพร้าว วันพฤหัสบดี 13 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์

Leave a Comment