ขั้นตอนการลงชื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเพิ่มเติม

ขั้นตอนการลงชื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเพิ่มเติม
1. กรอกข้อมูลที่ : https://portal4.udru.ac.th/uoc_graduation/
2. รอการอัพเดตข้อมูล 1-2 วัน
3. ยืนยันการเข้ารับ : http://portal7.udru.ac.th/web/getdegree/
4. ตอบแบบสำรวจสาขาวิชา : https://forms.gle/owBwHkeEirhkz2WYA

Leave a Comment