จัดเตรียมงาน

เตรียมงานวันไหว้ครู 63 ม.ราชภัฏอุดรธานี ณ สามพร้าวแลนด์ ไหว้ครูวันพฤหัสบดี 13 ส.ค.63 เวลา 9.00 น.

Leave a Comment

TH/EN