ตลาดนัด วิดยา ณ สามพร้าว

ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรม “ตลาดนัดวิดยา ณ สามพร้าว” วันที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 13:00-20:00 น.
ณ ลานแผ่บารมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สามพร้าว

Leave a Comment