ประกาศผลการแข่งขัน Pitching Startup Thailand League 2020

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมแข่งขัน UDRU Startup Thailand League 2020
ทีม Dragon Door
แนวคิดธุรกิจ “PETTO แพลตฟอร์มของคนเลี้ยงสัตว์”
1. นายพัทธพล รัตนาคณหุตานนท์ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ
2. นางสาวหงส์เหม อานาม สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ
3. นายจาตุรนต์ วงษ์ปัญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
ผ่านการคัดเลือก 200 ทีม PITCHING Startup Thailand League 2020 รับทุน 25,000 บาท ในการพัฒนาจัดทำผลงานต้นแบบ เพื่อนำเสนอต่อสาธารณชนในงานแสดงผลงาน (Showcases) ที่จะจัดขึ้นในช่วงกลางเดือนกันยายน

Leave a Comment