รางวัล FRESHY BOY 2020

ยินดีกับ นายธนกฤต ศรีวงศ์ (น้องกิต) นักศึกษาระดับชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้รับ

คณะวิทยาศาสตร์ ในวันที่ 16 ส.ค. 63 ที่ผ่านมา เพื่อเป็นตัวแทนในการประกวดระดับมหาวิทยาลัยต่อไป เป็นกำลังใจให้น้องกิตด้วยนะคะ

ขอบคุณภาพจากสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

Leave a Comment

TH/EN