หนังสือ

 

ขอขอบคุณ Data Cube ที่ได้มอบหนังสือ A Little Book of BIG DATA and Machine Learning ให้แก่สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จะได้นำไปให้นักศึกษาและคณาจารย์ได้เพิ่มพูนความรู้ต่อไป

Leave a Comment

TH/EN