เทส

อาจารย์สาขาฟิสิกส์ฝากมา ลองมองไปนอกโลก แล้วเราจะรู้ว่าจักรวาลนี้มันมีดาวอีกมากมาย นอกจากโลกใบนี้ >>วิดีโอนี้บรรยายเกี่ยวกับระบบสุริยะของเรา เนื่องในโอกาสการจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ โดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี วีดีโอนี้เป็นเนื้อหาที่ไม่ซับซ้อน จึงเหมาะสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ

Leave a Comment

TH/EN