ไหว้ครู

วันที่ 13 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สามพร้าว ผศ.ดร.ชาติชาย ม่วงปฐม รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีไหว้ครู “ราชภัฏน้อมวันทา บูชาครู”

Leave a Comment

TH/EN