Announcement

Gallery

ขอเชิญทำแบบสำรวจความคิดเห็นการจัดกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  เมื่อตอบแบบสำรวจแล้วจะได้รับเกียรติบัตรผู้เข้าร่วมกิจกรรม(ไฟล์ pdf)ส่งไปที่อีเมล http://academic.udru.ac.th/~science/scienceday2020ทำแบบสำรวจ
คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดตลาดวิดยาสามพร้าว บริเวณลานหน้า scb.2 และ scb.3 จะมีตลาดทุกวันพุธบ่าย ตั้งแต่เวลา 13:00-20.00 น.เริ่มวันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563 ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจอยากวางขายสินค้า ให้สิทธินักศึกษาได้จองพื้นที่ก่อน 1 ล็อค = 2x2 เมตร หรือถ้าคนภายนอกสนใจก็สามารถเข้ามาขายได้สนใจสามารถสอบถามเข้ามาที่เพจสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 1)กิจกรรมการแข่งขันเป็นแบบออนไลน์ทั้งหมด สนใจสมัครแข่งขันไปที่เว็บไซต์ http://sci.udru.ac.th/newsci/ 2)วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 63 จะพิธีทำบุญตักบาตร-มีการถวายเครื่องราชสักการะพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย ที่ห้องประชุม ชั้น 3 คณะวิทยาศาสตร์ สามพร้าว ------------------------------------------------------------------------ ตารางการจัดกิจกรรม สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ---------------------------
ขอขอบคุณ Data Cube ที่ได้มอบหนังสือ A Little Book of BIG DATA and Machine Learning ให้แก่สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จะได้นำไปให้นักศึกษาและคณาจารย์ได้เพิ่มพูนความรู้ต่อไป
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ปี 63 คณะวิทยาศาสตร์ มรภ.อุดรธานี1)กิจกรรมการแข่งขันเป็นแบบออนไลน์ทั้งหมด สนใจสมัครแข่งขันไปที่เว็บไซต์ http://sci.udru.ac.th/newsci/2)วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 63 จะพิธีทำบุญตักบาตร-มีการถวายเครื่องราชสักการะพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย ที่ห้องประชุม ชั้น 3 คณะวิทยาศาสตร์ สามพร้าว
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ปี 63 คณะวิทยาศาสตร์ มรภ.อุดรธานี 1)กิจกรรมการแข่งขันเป็นแบบออนไลน์ทั้งหมด สนใจสมัครแข่งขันไปที่เว็บไซต์ http://academic.udru.ac.th/science/scienceday2020/index.php 2)วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 63 จะพิธีทำบุญตักบาตร-มีการถวายเครื่องราชสักการะพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย ที่ห้องประชุม ชั้น 3 คณะวิทยาศาสตร์ สามพร้าว
ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรม “ตลาดนัดวิดยา ณ สามพร้าว” วันที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 13:00-20:00 น.ณ ลานแผ่บารมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สามพร้าว
วันไหว้ครู มรภ.อุดรธานี ที่สามพร้าว วันพฤหัสบดี 13 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์