UDRU​ youth of challenge and change (วิศวกร​สังคม)​

โครงการ​เด็กวิทยาศาสตร์​จิตอาสา​ พัฒนา​ท้องถิ่น​ ดำเนินงานภายใต้​โครงการ​ ​UDRU​ youth of challenge and change (วิศวกร​สังคม)​
# กิจกรรม​ย่อย
การบริการวิชาการการใช้งานโปรแกรมสำนักงานให้แก่นักเรียนโรงเรียนชุมชนสามพร้าว โดยนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

รางวัล FRESHY BOY 2020 คณะวิทยาศาสตร์

ยินดีกับ นายธนกฤต ศรีวงศ์ (น้องกิต) นักศึกษาระดับชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ที่ได้รับรางวัล FRESHY BOY 2020 คณะวิทยาศาสตร์
ในวันที่ 16 ส.ค. 63 ที่ผ่านมา  เพื่อเป็นตัวแทนในการประกวดระดับมหาวิทยาลัยต่อไป เป็นกำลังใจให้น้องกิตด้วยนะคะ
 
#ขอบคุณภาพจากสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ขอเชิญทำแบบสำรวจความคิดเห็นการจัดกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563

ขอเชิญทำแบบสำรวจความคิดเห็นการจัดกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  เมื่อตอบแบบสำรวจแล้วจะได้รับเกียรติบัตรผู้เข้าร่วมกิจกรรม(ไฟล์ pdf)ส่งไปที่อีเมล http://academic.udru.ac.th/~science/scienceday2020

ทำแบบสำรวจ

ตลาดวิดยาสามพร้าว บริเวณลานหน้า scb.2 และ scb.3

คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดตลาดวิดยาสามพร้าว บริเวณลานหน้า scb.2 และ scb.3 จะมีตลาดทุกวันพุธบ่าย ตั้งแต่เวลา 13:00-20.00 น.

เริ่มวันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563 ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจอยากวางขายสินค้า ให้สิทธินักศึกษาได้จองพื้นที่ก่อน 1 ล็อค = 2×2 เมตร หรือถ้าคนภายนอกสนใจก็สามารถเข้ามาขายได้

สนใจสามารถสอบถามเข้ามาที่เพจสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 

1)กิจกรรมการแข่งขันเป็นแบบออนไลน์ทั้งหมด สนใจสมัครแข่งขันไปที่เว็บไซต์ http://sci.udru.ac.th/newsci/

2)วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 63 จะพิธีทำบุญตักบาตร-มีการถวายเครื่องราชสักการะพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย ที่ห้องประชุม ชั้น 3 คณะวิทยาศาสตร์ สามพร้าว

————————————————————————
ตารางการจัดกิจกรรม สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค
————————————————————————
✏️✏️มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี


🗓 กำหนดการจัดกิจกรรม 🗓

วันรับสมัคร :

ตั้งแต่ 1 ถึง 10 สิงหาคม 2563 ขยายเวลารับสมัคร

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2563
————————————————————————
วัน เวลาที่ประกวด/แข่งขัน :

มัธยมศึกษาตอนต้น 19 สิงหาคม 2563
เวลา 08.30-12.00 น.
————————————————————————
มัธยมศึกษาตอนปลาย 18 สิงหาคม 2563
เวลา 08.30-12.00 น.
————————————————————————
สถานที่แข่งขัน :

ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet
(จะแจ้งลิงค์ในการแข่งขันอีกครั้ง)
————————————————————————
วัน เวลาประกาศผล :

มัธยมศึกษาตอนต้น 19 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น.
มัธยมศึกษาตอนปลาย 18 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น.
————————————————————————

🌐 http://academic.udru.ac.th/science/scienceday2020/

#สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค  #ScienceWeekTH

A Little Book of BIG DATA and Machine Learning

ขอขอบคุณ

ที่ได้มอบหนังสือ A Little Book of BIG DATA and Machine Learning ให้แก่สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จะได้นำไปให้นักศึกษาและคณาจารย์ได้เพิ่มพูนความรู้ต่อไป

การแข่งขันต่างๆ / วันแข่งขัน ปรับให้สอดคล้องตามสถานการณ์โควิด 19

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ปี 63 คณะวิทยาศาสตร์ มรภ.อุดรธานี
1)กิจกรรมการแข่งขันเป็นแบบออนไลน์ทั้งหมด สนใจสมัครแข่งขันไปที่เว็บไซต์ http://sci.udru.ac.th/newsci/
2)วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 63 จะพิธีทำบุญตักบาตร-มีการถวายเครื่องราชสักการะพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย ที่ห้องประชุม ชั้น 3 คณะวิทยาศาสตร์ สามพร้าว

กิจกรรมการแข่งขันวันวิทยาศาสตร์ปี 63 คณะวิทยาศาสตร์ มรภ.อุดรธานี

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ปี 63 คณะวิทยาศาสตร์ มรภ.อุดรธานี
1)กิจกรรมการแข่งขันเป็นแบบออนไลน์ทั้งหมด สนใจสมัครแข่งขันไปที่เว็บไซต์ http://academic.udru.ac.th/science/scienceday2020/index.php
2)วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 63 จะพิธีทำบุญตักบาตร-มีการถวายเครื่องราชสักการะพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย ที่ห้องประชุม ชั้น 3 คณะวิทยาศาสตร์ สามพร้าว