AWARDS

รางวัล

โปรแกรม การออกแบบและพัฒนาการตรวจสอบเว็บไซต์ฟิชชิ่งโดยการเรียนรู้ของเครื่อง          สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับชั้นปีที่ 3 ได้แก่ นายกรินทร์  สีมา และนาย ณัชธพงษ์ แสงบุตร ที่ได้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 23 โดยมี ท่านอาจารย์ ดร.ปิยวัจน์  ค้าสบาย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ที่ได้ส่งโครงการประเภท โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในชื่อโปรแกรม การออกแบบและพัฒนา
ยินดีกับ นายธนกฤต ศรีวงศ์ (น้องกิต) นักศึกษาระดับชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ที่ได้รับรางวัล FRESHY BOY 2020 คณะวิทยาศาสตร์ในวันที่ 16 ส.ค. 63 ที่ผ่านมา  เพื่อเป็นตัวแทนในการประกวดระดับมหาวิทยาลัยต่อไป เป็นกำลังใจให้น้องกิตด้วยนะคะ #ขอบคุณภาพจากสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมแข่งขัน UDRU Startup Thailand League 2020ทีม Dragon Doorแนวคิดธุรกิจ “PETTO แพลตฟอร์มของคนเลี้ยงสัตว์”1. นายพัทธพล รัตนาคณหุตานนท์ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ2. นางสาวหงส์เหม อานาม สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ3. นายจาตุรนต์ วงษ์ปัญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านการคัดเลือก 200 ทีม PITCHING Startup Thailand League 2020 รับทุน 25,000 บาท ในการพัฒนาจัดทำผลงานต้นแบบ เพื่อนำเสนอต่อสาธารณชนในงานแสดงผลงาน (Showcases) ที่จะ
ส่งกำลังใจเชียร์นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมแข่งขัน UDRU Startup Thailand League 2020ทีม Dragon Doorแนวคิดธุรกิจ "PETTO แพลตฟอร์มของคนเลี้ยงสัตว์"1. นายพัทธพล รัตนาคณหุตานนท์ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ2. นางสาวหงส์เหม อานาม สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ3. นายจาตุรนต์ วงษ์ปัญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงงาน “ระบบตรวจจับและเเจ้งเตือนไฟไหม้ด้วยเทคนิคการประมวลผลภาพดิจิทัล”นายณรงศักดิ์ จันทร์สดนายทยากร ศรีวงษาที่ปรึกษา รศ.ดร.กริช สมกันธาได้รับรางวัลที่ 3 หมวดโปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในโครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 จัดภายใต้งาน “มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17” (The Seventeenth Thailand IT Contest Festival 2018) ระหว่างวันที่ 14 - 16 มีนาคม 2561 เวลา 08.30-19.00 น. ณ ไอส์แลนด์ฮอลล์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์