UDRU​ youth of challenge and change (วิศวกร​สังคม)

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์โรงเรียนชุมชนสามพร้าว ในโครงการเด็กวิทยาศาสตร์จิตอาสา พัฒนา​ท้องถิ่น​ ดำเนินงานภายใต้​โครงการ​ ​UDRU​ youth of challenge and change (วิศวกร​สังคม)

พิธีไหว้ครู สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2563

กิจกรรมไหว้ครูสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2563 วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 ณ ห้อง SCB1200 (ห้องเรียนรวม2) เวลา 13.00 น.

กำหนดการกิจกรรมไหว้ครูสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

กำหนดการกิจกรรมไหว้ครูสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2563 วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 ณ ห้อง SCB1200 (ห้องเรียนรวม2) เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

UDRU​ youth of challenge and change (วิศวกร​สังคม)​

โครงการ​เด็กวิทยาศาสตร์​จิตอาสา​ พัฒนา​ท้องถิ่น​ ดำเนินงานภายใต้​โครงการ​ ​UDRU​ youth of challenge and change (วิศวกร​สังคม)​
# กิจกรรม​ย่อย
การบริการวิชาการการใช้งานโปรแกรมสำนักงานให้แก่นักเรียนโรงเรียนชุมชนสามพร้าว โดยนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

รางวัล FRESHY BOY 2020 คณะวิทยาศาสตร์

ยินดีกับ นายธนกฤต ศรีวงศ์ (น้องกิต) นักศึกษาระดับชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ที่ได้รับรางวัล FRESHY BOY 2020 คณะวิทยาศาสตร์
ในวันที่ 16 ส.ค. 63 ที่ผ่านมา  เพื่อเป็นตัวแทนในการประกวดระดับมหาวิทยาลัยต่อไป เป็นกำลังใจให้น้องกิตด้วยนะคะ
 
#ขอบคุณภาพจากสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ขอเชิญทำแบบสำรวจความคิดเห็นการจัดกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563

ขอเชิญทำแบบสำรวจความคิดเห็นการจัดกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  เมื่อตอบแบบสำรวจแล้วจะได้รับเกียรติบัตรผู้เข้าร่วมกิจกรรม(ไฟล์ pdf)ส่งไปที่อีเมล http://academic.udru.ac.th/~science/scienceday2020

ทำแบบสำรวจ

ตลาดวิดยาสามพร้าว บริเวณลานหน้า scb.2 และ scb.3

คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดตลาดวิดยาสามพร้าว บริเวณลานหน้า scb.2 และ scb.3 จะมีตลาดทุกวันพุธบ่าย ตั้งแต่เวลา 13:00-20.00 น.

เริ่มวันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563 ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจอยากวางขายสินค้า ให้สิทธินักศึกษาได้จองพื้นที่ก่อน 1 ล็อค = 2×2 เมตร หรือถ้าคนภายนอกสนใจก็สามารถเข้ามาขายได้

สนใจสามารถสอบถามเข้ามาที่เพจสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์