NSC2021

โปรแกรม การออกแบบและพัฒนาการตรวจสอบเว็บไซต์ฟิชชิ่งโดยการเรียนรู้ของเครื่อง

         สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับชั้นปีที่ 3 ได้แก่ นายกรินทร์  สีมา และนาย ณัชธพงษ์ แสงบุตร ที่ได้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 23 โดยมี ท่านอาจารย์ ดร.ปิยวัจน์  ค้าสบาย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ที่ได้ส่งโครงการประเภท โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในชื่อโปรแกรม การออกแบบและพัฒนาการตรวจสอบเว็บไซต์ฟิชชิงโดยใช้การเรียนรู้ของเครื่อง

รางวัล FRESHY BOY 2020 คณะวิทยาศาสตร์

ยินดีกับ นายธนกฤต ศรีวงศ์ (น้องกิต) นักศึกษาระดับชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ที่ได้รับรางวัล FRESHY BOY 2020 คณะวิทยาศาสตร์
ในวันที่ 16 ส.ค. 63 ที่ผ่านมา  เพื่อเป็นตัวแทนในการประกวดระดับมหาวิทยาลัยต่อไป เป็นกำลังใจให้น้องกิตด้วยนะคะ
 
#ขอบคุณภาพจากสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ประกาศผลการแข่งขัน Pitching Startup Thailand League 2020

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมแข่งขัน UDRU Startup Thailand League 2020
ทีม Dragon Door
แนวคิดธุรกิจ “PETTO แพลตฟอร์มของคนเลี้ยงสัตว์”
1. นายพัทธพล รัตนาคณหุตานนท์ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ
2. นางสาวหงส์เหม อานาม สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ
3. นายจาตุรนต์ วงษ์ปัญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
ผ่านการคัดเลือก 200 ทีม PITCHING Startup Thailand League 2020 รับทุน 25,000 บาท ในการพัฒนาจัดทำผลงานต้นแบบ เพื่อนำเสนอต่อสาธารณชนในงานแสดงผลงาน (Showcases) ที่จะจัดขึ้นในช่วงกลางเดือนกันยายน

แข่งขัน UDRU Startup Thailand League 2020

ส่งกำลังใจเชียร์นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมแข่งขัน UDRU Startup Thailand League 2020
ทีม Dragon Door
แนวคิดธุรกิจ “PETTO แพลตฟอร์มของคนเลี้ยงสัตว์”
1. นายพัทธพล รัตนาคณหุตานนท์ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ
2. นางสาวหงส์เหม อานาม สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ
3. นายจาตุรนต์ วงษ์ปัญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

รางวัลในการประกวดแข่งขันโครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย (National Software Contest – NSC) ครั้งที่ 20

โครงงาน “ระบบตรวจจับและเเจ้งเตือนไฟไหม้ด้วยเทคนิคการประมวลผลภาพดิจิทัล”

นายณรงศักดิ์ จันทร์สด
นายทยากร ศรีวงษา

ที่ปรึกษา รศ.ดร.กริช สมกันธา

ได้รับรางวัลที่ 3 หมวดโปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ในโครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 จัดภายใต้งาน “มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17” (The Seventeenth Thailand IT Contest Festival 2018) ระหว่างวันที่ 14 – 16 มีนาคม 2561 เวลา 08.30-19.00 น. ณ ไอส์แลนด์ฮอลล์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร โดยความร่วมมือระหว่าง NECTEC, SIPA, Intel, Microsoft, สสส และ สวทช ณ กรุงเทพมหานคร