ปัญญาประดิษฐ์และวิทยาการข้อมูล (Artificial Intelligence and Data Science)
Toppic Date
Toppic Date
ระบบวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมองด้วยเทคนิคการค้นหาเพื่อนบ้านที่ใกล้ที่สุด Stroke diagnosis system with K-Nearest Neighbor (K-NN) 02-12-2023
ระบบวินิจฉัยเนื้องอกในสมอง (ฺBrain Tumor Detection) 28-04-2022
ระบบตรวจจับป้ายทะเบียนรถยนต์อัตโนมัติสำหรับเครื่องกั้นทางเข้าออก(Automatic license plate detection for entrance barriers) 16-04-2022
ระบบตรวจจับหมวกกันน็อคและส่งสัญญาณเตือน (Helmet Detection And Alarm System) 13-04-2022
ระบบตรวจจับการใส่แมสและควบคุมการเข้าสถานที่(Mask detection system and Access control place) 12-04-2022
การออกแบบและการพัฒนาการตรวจสอบเว็บไซต์ฟิชชิงโดยใช้การเรียนรู้ของเครื่อง (Design and Development Of Phishing Websites Detection Using Machine Learning) 24-11-2021
       If you're interested, please join facebook page or contact: csit@udru.ac.th