ปัญญาประดิษฐ์และวิทยาการข้อมูล (Artificial Intelligence and Data Science)
Toppic Date
Toppic Date
ระบบจำแนกพันธุ์โกโก้บนเว็บด้วยวิธี Naïve Bayes (Web-based Cocoa Varieties Classification System using Naive Bayes Technique) 23-06-2022
ระบบวินิจฉัยโรคยางพาราออนไลน์โดยใช้เทคนิคเนอีฟเบย์ (Online Para Rubber Disease Diagnostic System using Naïve Bays Technique) 14-06-2022
การวินิจฉัยโรคอ้อยออนไลน์โดยใช้เทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ(Online Diagnosis of Sugarcane Diseases using Decision Tree Technique) 08-06-2022
ระบบวินิจฉัยเนื้องอกในสมอง (Brain Tumor Detection) 28-04-2022
ระบบตรวจจับป้ายทะเบียนรถยนต์อัตโนมัติสำหรับเครื่องกั้นทางเข้าออก(Automatic license plate detection for entrance barriers) 16-04-2022
ระบบตรวจจับหมวกกันน็อคและส่งสัญญาณเตือน (Helmet Detection And Alarm System) 13-04-2022
ระบบตรวจจับการใส่แมสและควบคุมการเข้าสถานที่(Mask detection system and Access control place) 12-04-2022
การออกแบบและการพัฒนาการตรวจสอบเว็บไซต์ฟิชชิงโดยใช้การเรียนรู้ของเครื่อง (Design and Development Of Phishing Websites Detection Using Machine Learning) 24-11-2021
       If you're interested, please join facebook page or contact: csit@udru.ac.th