วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) วิทยาการคอมพิวเตอร์
Bachelor of Science (B.Sc.) Computer Science

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ถูกพัฒนาโดยทีมอาจารย์และหน่วยงานเอกชน โดยเน้นให้นักศึกษามีทักษะความเชี่ยวชาญในด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ ปัญญาประดิษฐ์ วิทยาการข้อมูล เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และความมั่นคงทางไซเบอร์
The Bachelor of Science in Computer Science degree, developed by lecturer team and partner institute, is designed to provide students to specialized skill of topics such as Software Engineering, Application Development, Artificial Intelligence (AI), Data Science, Computer Networking, and Cybersecurity.

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) เทคโนโลยีสารสนเทศ
Bachelor of Science (B.Sc.) Information Technology

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศถูกพัฒนาโดยทีมอาจารย์และหน่วยงานเอกชน โดยเน้นให้นักศึกษามีสามารถประยุกต์ทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศให้ตรงกับความต้องการขององค์กร มีความเชี่ยวชาญเในด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ธุรกิจดิจิทัลและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
The Bachelor of Science in Information Technology degree, developed by lecturer team and partner institute, is designed to provide students to apply IT skills in the organization needs. The degree also allows students to gain specialized knowledge of topics such as Information Management, Digital Business and E-Commerce.
Specialized Fields of Study
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และความมั่นคงไซเบอร์
(Computer Network and Cybersecurity)
วิธีการทางซอฟต์แวร์และการพัฒนาเชิงประยุกต์
(Software Methodologies and Application Development)
ปัญญาประดิษฐ์และวิทยาการข้อมูล
(Artificial Intelligence and Data Science)
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Information Management)
ธุรกิจดิจิทัลและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
(Digital Business and E-Commerce)
Our Products & Services

  1. ทดลองเล่นสล็อต
  2. สล็อต
  3. pg slot
  4. สล็อตเว็บตรง
  5. สล็อต pg เว็บตรง แตกหนัก
  6. ทดลองเล่นสล็อต pg
  7. เว็บสล็อต
  8. จ่ายไว
  9. ทดลองเล่นสล็อต pg ซื้อฟรีสปิน
  10. ปั่นสล็อตทดลอง