Computer Science

and Information Technology

Udon Thani Rajabhat University

        ในการนี้สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ร่วมอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ โดยคณะวิทยาศาสตร์ เป็นผู้จัดทำโครงการเพื่อให้แต่ละสาขาวิชาได้เข้าร่วมในการจัดทำแผนเชิงปฏิบัติการให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสต์ และเป็นไปตามแนวทางของคณะวิทยาศาสตร์ต่อไปบรรยากาศภายในงาน  => https://www.facebook.com/media/set/?vanity=sciencesudru&set=a.1816322148517688  =>  https://www.facebook.com/media/set/?vanity=sciencesudru&set=a.1815562935260276
Goodbye Senior CS&IT 60  ขอแสดงความยินดีกับว่าที่บัณฑิตที่กำลังจะจบการศึกษา ในปีการศึกษา 2564 ณ วันที่ 21 มีนาคม 2564
โปรแกรม การออกแบบและพัฒนาการตรวจสอบเว็บไซต์ฟิชชิ่งโดยการเรียนรู้ของเครื่อง          สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับชั้นปีที่ 3 ได้แก่ นายกรินทร์  สีมา และนาย ณัชธพงษ์ แสงบุตร ที่ได้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 23 โดยมี ท่านอาจารย์ ดร.ปิยวัจน์  ค้าสบาย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ที่ได้ส่งโครงการประเภท โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในชื่อโปรแกรม การออกแบบและพัฒนา
ขั้นตอนการลงชื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเพิ่มเติม1. กรอกข้อมูลที่ : https://portal4.udru.ac.th/uoc_graduation/2. รอการอัพเดตข้อมูล 1-2 วัน3. ยืนยันการเข้ารับ : http://portal7.udru.ac.th/web/getdegree/4. ตอบแบบสำรวจสาขาวิชา : https://forms.gle/owBwHkeEirhkz2WYA

กิจกรรม

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโ
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโ
กิจกรรมไหว้ครูสาขาวิ
กิจกรรมไหว้ครูสาขาวิ
กำหนดการกิจกรรมไหว้ค
กำหนดการกิจกรรมไหว้ค
โครงการ​เด็กวิทยาศาส
โครงการ​เด็กวิทยาศาส
ยินดีกับ นายธนกฤต ศร
ยินดีกับ นายธนกฤต ศร
ขอเชิญทำแบบสำรวจความ
ขอเชิญทำแบบสำรวจความ
คณะวิทยาศาสตร์ได้จัด
คณะวิทยาศาสตร์ได้จัด
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร
ขอขอบคุณ Data Cube ท
ขอขอบคุณ Data Cube ท
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร