Computer Science

Information Technology

Udon Thani Rajabhat University

มหกรรมการประกวดเทคโน
การแข่งขันพัฒนาโปรแก
กิจกรรมไหว้ครูสาขาวิ
โครงการ​เด็กวิทยาศาส

Announcement

กำหนดการกิจกรรมไหว้ค
โครงการเด็กวิทยาศาสต
สร้างชีวิตชีวาให้กับ
  ขอขอบคุณ Data
วันที่ 13 สิงหาคม 25
อาจารย์สาขาฟิสิกส์ฝา
ยินดีกับ นายธนกฤต ศร
ขอเชิญทำแบบสำรวจความ
1)กิจกรรมการแข่งขันเ
TH/EN